בחינת ממשקי השקיה שונים בתמרים מזן מג'הול בהשוואה לנתונים המתקבלים מגידולם בליזימטרים.

אפי טריפלר זהבה יהודה- מו"פ ערבה דרומית רקע ותאור הבעיה קיומם של גידולים חקלאיים בכלל ותמרים בפרט, בערבה הדרומית מותנה בהשקיה, בשל מיעוט משקעים ודיות גבוהה. ייעול ההשקיה )מבחינת כמות…

אין תגובות

פיתוח ידע לזיהוי מזורז של קווי רימון עדיפים לגידול בתנאי הערבה

ד"ר חמוטל בורוכוב, סילבי יודנשטיין, יערה דנינו, אמנון גרינברג - מו"פ ערבה דרומית ד"ר דורון הולנד - מטעים, מנהל המחקר החקלאי, נווה יער רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר: הביקוש לפרי…

אין תגובות

השפעת מליחות מי ההשקיה על נוגדי חמצון ואנטוציאנינים בפרי הרימון

ד"ר חמוטל בורוכוב, סילבי יודנשטיין, יערה דנינו, אפי טריפלר, אמנון גרינברג – מו"פ ערבה דרומית ד"ר נפתלי לזרוביץ – המכון לחקר המדבר, קמפוס שדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון רקע, תאור…

אין תגובות