מבחן זנים בצלצל

חוקר ראשי: דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית חוקרים שותפים: אלי מרגלית – אגף ירקות -  שה"מ,  נתן מינקובסקי – מו"פ ערבה דרומית רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר: עיקר גידול…

אין תגובות

מבחן זנים בצלצל

חוקר ראשי: דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית חוקרים שותפים: אלי מרגלית – אגף ירקות -  שה"מ,  נתן מינקובסקי – מו"פ ערבה דרומית רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר: עיקר גידול…

אין תגובות

תגובת צמחים לעיתוי ההשקיה

חוקר ראשי: אפי טריפלר רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר: השקיה יעילה, קרי השאת יבולים במינימום מים, מחייבת יישום מים לקרקע בנפח ובעיתוי אופטימליים. תכנון ממשק השקיה מיטבי תלוי ביכולת להעריך…

אין תגובות