השפעת מועד החנטה וחיפוי ברשתות צל על יבול ואיכות הפרי ברימונים הבכירים "עכו" , שני-יונאי", "עמק" ו"3T" בערבה דרומית – דוח מס' 5 2012

אבי סדובסקי 1, רון פורת 2, לינה מיוני 2, סבטלנה דוברינין 3 ,תמיר טיקוצ'ינסקי1, אמנון גרינברג1, 1מו"פ ערבה דרומית, 2מינהל המחקר החקלאי, 3שה"מ. מבוא ותאור הבעיה הכדאיות הכלכלית של יצוא…

אין תגובות