אגרואקולוגיה מוגדרת על ידי ארגון ה- OECD, כלימוד מערכות היחסים בין החקלאות, התוצרת החקלאית והסביבה.
חקר התהליכים האקולוגיים והשפעתם על הסביבה החקלאית הכוללת, חקר האינטרקציה בין הצמחים לבעלי החיים, הגורם האנושי והסביבה, בתוך מערכת חקלאית.
אגרואקולוגיה הוא מחקר רב תחומי, הכולל אגרונומיה, אקולוגיה, סביבה, מדע וסוציולוגיה, כלכלה והיסטוריה.


 

לכל הדוחות: