– ענף הזרעים –

מתוך מטרה לבסס ענף חדש, רווחי, בערבה תוך עיגון הזכויות של האזור , התחילה פעילות מו"פ  בבניית ענף גידול הזרעים בו מפתחים זני ומיני פרחים חדשים לתעשיית הפרח הקטוף, עציצים פורחים וגינון חסכוני במים והאגרוטכנולוגיה הכרוכה בגידולם.

 

לכל הדוחות:

מניעת הסתדקות פירות ברימון ירוק עד

 תקציר מדעי  שיווק הרימונים האיכותי מישראל מתחיל באוגוסט ומסתיים בדצמבר. ניתן לאחסן את הפירות ולשווקם עד  חדש פברואר, אך האיכות יורדת עם התארכות משך האחסון.  יצוא רימונים לאירופה מארצות אגן…

אין תגובות
סגירת תפריט
נגישות