– ענף הזרעים –

מתוך מטרה לבסס ענף חדש, רווחי, בערבה תוך עיגון הזכויות של האזור , התחילה פעילות מו"פ  בבניית ענף גידול הזרעים בו מפתחים זני ומיני פרחים חדשים לתעשיית הפרח הקטוף, עציצים פורחים וגינון חסכוני במים והאגרוטכנולוגיה הכרוכה בגידולם.

 

לכל הדוחות:

אקלום צמחי מדבר לתעשיית הנוי, פרחי קטיף ומילוי ועציצים פורחים

חוקר ראשי: מוטי הררי – ממשק, אינטרודוקציה, השבחה, ריכוז המחקר רקע תאור הבעיה ומטרות המחקר : בדו"ח ועדת ההיגוי לבחינת ענף גידול הפרחים וצמחי הנוי הומלץ, בנוסף על צעדים ארגוניים,…

אין תגובות