רקע

תחום המטעים במו"פ ערבה דרומית תופס מקום יותר ויותר מרכזי בין נושאי המחקר של המו"פ, עובדה זו נגזרת מהמשמעות הכלכלית ההולכת וגדלה של ענף המטעים בערבה הדרומית.
הענף החשוב ביותר הוא ענף התמרים ובעיקר מג'הול.
מחקרי התמרים הפעילים שלנו כוללים: מחקרים בקרקע, מים והזנה, אגרוטכניקה, הפריה,
חיי מדף, הגנת הצומח ומיכון.
בעבר, עסק מו"פ ערבה דרומית בפיתוח של ענף הרימונים, עם דגש על פיתוח רימונים בעלי הבשלה מוקדמת ורימונים ירוקי עד, שיבשילו מחוץ לעונה.
ההערכה היא שבשנים הקרובות, יגיעו מים באיכות טובה יותר לאזור ותתאפשר הכנסה מחדש של מטעים נוספים כגון: מנגו, כרם ואחרים. כרגע, מתבצע ניסוי של 3 זני מנגו ב- 3 איכויות מים, במטרה לזהות את הזן המתאים ביותר לאזור, בדגש על איכות, הבכרה ויבול.

מטרות:

+ להגדיל את הרווחיות של זן המג'הול וזני התמר האחרים בערבה, ע"י הגדלת היבול, שיפור איכות הפרי על פי דרישות הצרכן והגברת התפוקה ע"י אימוץ טכנולוגיות חוסכות עבודה.

+ לפתח, לבדוק, לבחור ולאמץ עצי פרי נוספים המתאימים לגידול בתנאי הערבה.

+ לפתח ולקדם שיטות ניהול הדברה משולבת, ידידותית לסביבה.

לכל הדוחות:

חקר מנגנוני ההפריה והשלבים הראשונים בחנטה בתמרים לשיפור טיפולי דילול בעת האבקה

בהאבקת תמרים, ובמיוחד בזן 'מג'הול' רוב הפרחים חונטים ומספר הפרות לאשכול יכול להגיע ללמעלה מאלף חמש מאות. גודל הפרי ואיכותו עלולים להיפגע כאשר מושארים על האשכול למעלה מארבע מאות פרות…

אין תגובות

השראת שילפוח ודילוג שלב במג'הול

לפרי הזן 'מג'הול' שני פגעים פיזיולוגים עיקריים הפוגעים באיכותו האסתטית - שלפוח ודילוג שלב. מקובל לשייך התפתחות תופעות אלה לתנאים האקלימיים. השלפוח , מצב בו נפרדת הקליפה מהציפה של הפרי…

אין תגובות