החקלאות הישראלית, התבססה, במשך שנים רבות, על כח אדם זול והזניחה את הטיפול במציאת פתרונות למיכון חוסך כח אדם.
בשנים האחרונות, עם העליה הדרמטית בשכר העובדים בחקלאות והקושי במציאת כח אדם לעבודה הקשה, במיוחד באזורים בעלי אקלים חם, מתבצעת פעילות מואצת לקידום טכנולוגיה שתחליף את כח האדם הקיים.

המו"פ היה מעורב במשך שנים בפיתוח:

  • מערך מיון תמרים, בראיה ממוחשבת.
  • טכנולוגיות מתקדמות להפריית תמרים.
  • איסוף וריסוק גזם התמרים.
  • שיפורים והתאמה של מערכות ריסוס מתקדמות, בתמרים.
  • שותפות בפיתוח טכנולוגיה לזיהוי עץ תמר בודד במסגרת חקלאות מדייקת.
  • גולת הכותרת – פיתוח חדשני וייחודי של מערך ממוכן לגדיד מג'הול עסיסי באמצעות ניעור גזע.
  • כיום, שותף המו"פ במיזם ארצי של הכנסת רובוטיקה, בשיתוף עם חוקרים ממכון וולקני, כשהדגש, בשלב ראשון הוא על פעולת הדילול בתמרים.

לכל הדוחות:

השפעת רמת דילול שונה באשכולות מג'הול על היבול וגודל הפרי לאשכול

אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי, מו"פ ערבה דרומית דילול פרי במג'הול הינה פעולה חיונית להבטחת יבול איכותי, מניעת שבר ידות מעודף פרי, ומניעת סירוגיות הנבה. אחת הסוגיות החשובות בדילול היא מהם…

אין תגובות

השפעת אי קיצור סנסנים באשכולות על היבול לעץ ואיכותו במג'הול

אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי- מו"פ ערבה דרומית דילול פרי במג'הול הינה פעולה חיונית להבטחת יבול איכותי, מניעת שבר ידות מעודף פרי, ומניעת סירוגיות הנבה. אחת הסוגיות החשובות בדילול היא מהם…

אין תגובות