החקלאות הישראלית, התבססה, במשך שנים רבות, על כח אדם זול והזניחה את הטיפול במציאת פתרונות למיכון חוסך כח אדם.
בשנים האחרונות, עם העליה הדרמטית בשכר העובדים בחקלאות והקושי במציאת כח אדם לעבודה הקשה, במיוחד באזורים בעלי אקלים חם, מתבצעת פעילות מואצת לקידום טכנולוגיה שתחליף את כח האדם הקיים.

המו"פ היה מעורב במשך שנים בפיתוח:

  • מערך מיון תמרים, בראיה ממוחשבת.
  • טכנולוגיות מתקדמות להפריית תמרים.
  • איסוף וריסוק גזם התמרים.
  • שיפורים והתאמה של מערכות ריסוס מתקדמות, בתמרים.
  • שותפות בפיתוח טכנולוגיה לזיהוי עץ תמר בודד במסגרת חקלאות מדייקת.
  • גולת הכותרת – פיתוח חדשני וייחודי של מערך ממוכן לגדיד מג'הול עסיסי באמצעות ניעור גזע.
  • כיום, שותף המו"פ במיזם ארצי של הכנסת רובוטיקה, בשיתוף עם חוקרים ממכון וולקני, כשהדגש, בשלב ראשון הוא על פעולת הדילול בתמרים.

לכל הדוחות:

מערכת רובוטית להאבקה וריסוס אוטומטיים בצמרות עצים

מוגש לקרן המדען הראשי במשרד החקלאות ע"י: שמואל גן-מור המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן יוסף גרינשפון, בני רונן, לביא רוזנפלד וירון גליק המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר…

אין תגובות

פיתוח טכנולוגיה ליישום יעיל של תכשירים באשכולות תמרים – דוח שנתי לשנת 2007

אברהם גמליאל, מרים אוסטרוויל, יצחק שגיא, יהודית ריבן , הנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי, אורנה אוקו, סבטלנה דוברינין, האגף להגנת הצומח, שה"ם רחל בן צבי – צמח ניסיונות, חואן גומס,…

אין תגובות