חווה חקלאית מו"פ ערבה.

+ מטרות: לפתח ולחקור ממשקי השקיה שיבטיחו קיימות חקלאית בערבה הדרומית, תוך שמירה על משאבים סביבתיים.
+ פיתוחים טכנולוגיים במדע ההשקיה.
+ לימוד וחקר תגובת צמחי תרבות לעקות סביבתיות.

 

לכל הדוחות:

תגובת צמחים והתפלגות המים וחומרי ההזנה בקרקע במשטר השקיה בתדירות גבוהה

זהבה יהודה ואפי טריפלר- מו"פ ערבה דרומית רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר: השקיה בתדירות גבוהה, זעירה או בפולסים, עשויה לייעל את השימוש במים ובדשנים על-ידי יישומם בכמויות ובמועדים המותאמים לדרישות…

אין תגובות

בחינת ממשקי השקיה שונים בתמרים מזן מג'הול בהשוואה לנתונים המתקבלים מגידולם בליזימטרים

אפי טריפלר וזהבה יהודה- מו"פ ערבה דרומית רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר: בשל מיעוט משקעים ודיות גבוהה בערבה הדרומית קיומם של גידולים חקלאיים בכלל ותמרים בפרט מותנה בהשקיה. ייעול ההשקיה…

אין תגובות

השפעה ארוכת טווח של מליחות ובורון על תמרים מזן מג'הול ויכולתם להתאושש לאחר טיוב מי השקיה

אפי טריפלר וזהבה יהודה- מו"פ ערבה דרומית רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר: מתחילת שנות ה 90- ישנה עלייה בהיקף השטחים של מטעי התמרים, רובם מזן מג'הול. כיום נטועים כ 9,800-…

אין תגובות

ייעול השימוש במים והפחתת פוטנציאל זיהום מי התהום על ידי שימוש באומדן מאזני מים ומומסים בשדות מושקים

אפי טריפלר וזהבה יהודה, מו"פ ערבה דרומית הצגת הבעיה היעילות הממוצעת של שימוש במים בייצור חקלאי בעולם נמוכה. בממוצע עולמי רק כ 05%- מהמים המיושמים נקלטים על ידי הצמח (Smith,…

אין תגובות