חווה חקלאית מו"פ ערבה.

+ מטרות: לפתח ולחקור ממשקי השקיה שיבטיחו קיימות חקלאית בערבה הדרומית, תוך שמירה על משאבים סביבתיים.
+ פיתוחים טכנולוגיים במדע ההשקיה.
+ לימוד וחקר תגובת צמחי תרבות לעקות סביבתיות.

 

לכל הדוחות:

ייעול השימוש במים והפחתת פוטנציאל זיהום מי התהום על ידי שימוש באומדן מאזני מים ומומסים בשדות מושקים

אפי טריפלר וזהבה יהודה, מו"פ ערבה דרומית הצגת הבעיה היעילות הממוצעת של שימוש במים בייצור חקלאי בעולם נמוכה. בממוצע עולמי רק כ 05%- מהמים המיושמים נקלטים על ידי הצמח (Smith,…

אין תגובות

תגובת צמחים והתפלגות המים וחומרי ההזנה בקרקע במשטר השקיה בתדירות גבוהה

זהבה יהודה, אפי טריפלר, מו"פ ערבה דרומית, אורי שני, האוניברסיטה העברית הצגת הבעיה השקיה בתדירות גבוהה, זעירה או בפולסים, עשויה לייעל את השימוש במים ובדשנים על-ידי יישומם בכמויות ובמועדים המותאמים…

אין תגובות

ייעול השימוש במים והפחתת פוטנציאל זיהום מי התהום על ידי שימוש באומדן מאזני מים ומומסים בשדות מושקים

אפי טריפלר וזהבה יהודה, מו"פ ערבה דרומית הצגת הבעיה היעילות הממוצעת של שימוש במים בייצור חקלאי בעולם נמוכה. בממוצע עולמי רק כ 55%- מהמים המיושמים נקלטים על ידי הצמח (Smith,…

אין תגובות

השפעה ארוכת טווח של מליחות ובורון על תמרים מזן מג'הול ויכולתם להתאושש לאחר טיוב מי השקיה

אפי טריפלר, זהבה יהודה, מו"פ ערבה דרומית יחזקאל מועלם, אורי שני, האוניברסיטה העברית הצגת הבעיה מחקר רב שנתי זה בוחן את שיעורי היבול והדיות של עצי תמר מזן מג'הול, המושקים…

אין תגובות