אקלום ופיתוח צמחי מדבר לתעשיית הנוי, פרחי קטיף ומילוי ועציצים פורחים

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

מוטי הררי, תיקי קגן, עידוא סתר וערן לוין- מו"פ ערבה דרומית

רקע ותיאור הבעיה

בדו"ח ועדת ההיגוי לבחינת ענף גידול הפרחים וצמחי הנוי הומלץ, בנוסף על צעדים ארגוניים, להתמקד במחקר , אינטרודוקציה , פיתוח וטיפוח של גידולים וזנים חדשים. בעבר פעילות זו תרמה לביסוס היתרון היחסי של ישראל בענף זה (בזק 2010). במסגרת ענף זה נכלל מחקר ופיתוח של צמחי גינון חסכוניים במים ופיתוח מיני פרחים חדשים כמוצרים נוספים לגידול לשם יצוא. לגידולים חדשים יתרון בתנאי תחרות מול מתחרים המייצרים בעיקר בארצות מתפתחות. בארצות אלו אין מערכות מחקר ופיתוח ויתרונם ביצור מוצרים מסורתיים בהם ניתן למקסם את יתרונם הנובע מעלויות היצור הנמוכות.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter