גידולים חדשים – דו"ח לשנת 2008

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

מוטי הררי, תקוה כגן, יאיר ברקן ושזבה וויס– מו"פ ערבה

א. הצגת הבעיה
גידולים חדשים לחלוטין הם בעלי חשיבות עליונה ביכולת חקלאי ישראל והערבה בפרט לשרוד בתחרות על שוקי העולם בעמדת הנחיתות האקלימית, הקרבה לשווקים ועלות היצור לעומת המתחרים. יתרון החקלאות הישראלית בחדשנות. למוצר חדש יתרון למשך מספר שנים עד לאימוצו ע"י המתחרים בחו"ל. הכנסת גידול חדש לחלוטין מחייבת פיתוח המוצר והאגרוטכנולוגיה הנדרשת לגידולו, תנאי המשלוח
ומשך החיים בעציץ או באגרטל. זהו תהליך ממושך ומחייב השקעת מאמצים בין תחומיים. רק לאחר ייצוב המוצר והטכנולוגיה הדרושה ניתן לבצע הערכה כלכלית מבוססת.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter