גידולים חדשים

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

מוטי הררי,מיכל שוורצברג– מו"פ ערבה

מבוא
גידולים חדשים לחלוטין הם בעלי חשיבות עליונה ביכולת חקלאי ישראל והערבה בפרט לשרוד בתחרות על שוקי העולם בעמדת הנחיתות האקלימית, הקרבה לשווקים ועלות היצור לעומת המתחרים.
הכנסת גידול חדש לחלוטין מחייבת פיתוח המוצר והאגרוטכנולוגיה הנדרשת לגידולו, תנאי המשלוח והאגרטל. זהו תהליך ממושך ומחייב השקעת מאמצים בין תחומיים.
במו"פ ערבה מתנהל פיתוח של מספר מוצרים:

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter