גידולים חדשים

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

מוטי הררי , תקוה קגן ועידו סתר,– מו"פ ערבה דרומית

א. הצגת הבעיה
גידולים חדשים לחלוטין הם בעלי חשיבות עליונה ביכולת חקלאי ישראל והערבה בפרט לשרוד בתחרות על שוקי העולם בעמדת הנחיתות האקלימית, הקרבה לשווקים ועלות היצור לעומת המתחרים. יתרון החקלאות הישראלית בחדשנות. למוצר חדש יתרון למשך מספר שנים עד לאימוצו ע"י המתחרים בחו"ל.
הכנסת גידול חדש לחלוטין מחייבת פיתוח המוצר והאגרוטכנולוגיה הנדרשת לגידולו, תנאי המשלוח ומשך החיים בעציץ או באגרטל. זהו תהליך ממושך ומחייב השקעת מאמצים בין תחומיים. רק לאחר ייצוב המוצר והטכנולוגיה הדרושה ניתן לבצע הערכה כלכלית מבוססת. קיימת התארגנות חדשה בו שותפים חוקרים ממנהל המחקר החקלאי, הפקולטה לחקלאות והמו"פים האזוריים בדרום לפתח גידולים חדשים. בהתארגנות זו נכללים מוצרים חדשים שנבררו במחלקה אינטרודוקציה במנהל המחקר, גידולים שנבדקו בעבר וקיים ידע חדש לאפשרות יצור ושיווק וגידולים חדשים הנמצאים בפיתוח במו"פ ערבה דרומית ובמופ"ים נוספים.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter