השבחת פרחים – דו"ח לשנת 2008

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

מוטי הררי ,שיזבה וויס, תקוה קגן ויאיר ברקן – מו"פ ערבה דרומית

א. הצגת הבעיה
טיפוח מיני פרחים נמשך במו"פ ערבה דרומית זו השנה האחת עשרה כחלק מענף יצור הזרעים בערבה. תחלופת הגידולים המהירה בה נמצא כי משך חיי מוצר בגידולי הירקות כחמש שנים עד לירידה מהירה ברווחיותו הביא לפיתוח ענף גידול הזרעים בו ניתן לשמר את הידע והתרומה ליחידת שטח, עבודה ומים גבוה. הרווחיות שהושגה היא פרי ריבוי מוצרים ייחודיים והאגרו טכנולוגיה הנדרשת ליצורם.פיתוח מוצרים חדשים היא פועל יוצא מהתחום ההורטיקולטורי בו לחדשנות קיים ביקוש ומוצרים חדשים פודים מחירים גבוהים.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter