השבחת רימונים ירוקי עד

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

מוטי הררי וחמוטל בורוכוב- מו"פ ערבה דרומית

רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר

לרימונים ירוקי העד מהמיכלואים EG1 ו – EG2 אותם ניתן להכווין לקטיף בחדשים בהם אין אספקת פירות רימון מחצי הכדור הצפוני לשוק המקומי וליצוא. איכות פירות אלו נופלת מהמקובל בשוק הרגיל לטעם ולגודל של הזן המוביל- "וונדרפול". המגבלות בעיקר בטעם – לפירות המיכלואים ירוקי עד רמת חומצה נמוכה ביותר וגדל הפרי של המיכלוא EG2 נמוך מהרצוי בעיקר בשוק היצוא לרוסיה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter