מו"פ ערבה דרומית – דו"חות סיכום 2013

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

תוכן…………………………………………………………………………………………………………1
תחום: רימונים ירוקי עד
82315- השבחת רימונים ירוקי עד…………………………………………………………………………2
82312- קטיף ממוכן של רימון……………………………………………………………………………..4
82273- ממשק רימון ירוק עד בערבה……………………………………………………………………..6
82311- מניעת הסתדקות פירות רימון……………………………………………… ……………………8
82325- פיתוח מוצר עציצי רימון נושאי פירות נאכלים……………………………………………………10
תחום: פרחים וצמחי נוי
82138- אקלום צמחי מדבר לתעשיית הנוי, פרחי קטיף ומילוי ועציצים פורחים ………………………….12
תחום: ממשק השקיה התמרים
82257- משק מודל- השקיית תמרים באיכויות מים שונות………………………………………………..16
82125- השפעה ארוכת טווח של מליחות ובורון על תמרים מזן מג'הול ויכולתם להתאושש לאחר טיוב מי ההשקיה…………………………………………………………………………………………………..18
82326- חקר יחסי משוב במערכת הרציפה קרקע-תמר-אטמוספירה, במטעי תמרים בוגרים בערבה הדרומית …………………………………………………………………………………………………………….19
תחום: פיתוח שיטות להערכה של צריכת מים בגידולים חקלאיים לייעול ההדשיה
82250- תגובת צמחים לעיתוי ההשקיה…………………………………………………………………..21
82256- פיתוח חיישן השקיה על-פי משוב מהצמח (IOD) במטעים………………………. ……………..23
82327- לימוד ממשק השקיה לפי חישת עומד קפילרי בבית השורשים, בתמאי מליחות קרקע ומים……..25
תחום: קידום גידול ירקות בערבה הדרומית
82344- פיתוח שרשרת ייצור ומותג של מוצר חדש בישראל- שום חופשי מווירוסים בעל תנובה ואיכות
גבוהים.. ………….. ………………………………… .. ………………………………………………..28
82161- מבחין זנים בצל בכיר מאד ……………………………………………………………………….32
82455- גידול פפריקה בתנאים השוררים בערבה הדרומית ………………………………………………35
82162- מבחין זנים בצלצל ………………………………………………………………………………..37
82249- התמודדות עם פוזריום פתוגני חדש, מחולל ריקבון בבצל ……………………………………….38
82345- מים מותפלים להשקיית ירקות בערבה דרומית …………………………………………………..40
82164- מבחין זנים מלון סתיו ליצוא ולשוק מקומי ………………………………………………………..42
תחום: שיפורים אגרוטכניים מתמרים
82209- פיתוח מאגר מידע בתמרים כתשתית מחקרית לשיפור איכויות הפרי ……………………………46
82266- גדיד מכני מול גדיד ידני ………………………………………………………………………….47
82275- יבול דילול וגודל פרי המג'הול …………………………………………………………………….48
82313- דילול מג'הול באבקה מטופלת להסכון בימי עבודה ………………………………………………49
תחום: רימונים בכירים בערבה
82321- מזיקי רימון בערבה, הכרה פנולוגיה והדברה משולבת …………………………………………..51
82322- כנימות קמחיות במטעי רימון בערבה דרומית והדברתן ………………………………………….52
82279- בחינת זני רימון בכירים וחדשים ………………………………………………………………….53
82310- ברור מכלואי רימון בעלי רגישות נמוכה לעקת אור וחום …………………………………………54
82155- גידול רימונים בכירים בערבה דרומית  …………………………………. ……………………….55
תחום: מרולה
82277- פיתוח שיטות לריבוי מרולה ………………………………………………………………………57
תחום: גידול מג'הול- שיפור ממשק
82316- השפעת מועד הדילול על היבול וגודל הפרי במג'הול …………………………………………….58
82324- פיתוח שיטות לניטור עש התמר הקטן באמצעות פרומון המין ……………………………………59
82317- שיפור איכות המג'הול על ידי דחיית הבשלה  …………………………………………………….60
תחום: ביסוס ערכו הבריאותי של פרי התמר
82341- ביסוס ערכו הבריאותי של פרי התמר – לימוד הרכב ופעילות נוגדי החמצון בתמרים מהזנים
הגדלים בערבה הדרומית………………………………………………………………………………….61
תחום: העלאת ערכו של פרי המג'הול
82141- הבטחת איכות פרי מג'הול “עסיסי במיוחד" בשימור ממושך ובחיי מדף…………………………67
תחום: העשרת מרכיבי בריאות
82149- פיתוח ידע לזיהוי מזורז של קווי רימון עדיפים לגידול בתנאי הערבה…………………………….73
82342- מיצוי פרחי רימון לפיתוח מוצרי בריאות…………………………………………………………..76
82343- השפעת מליחות מי ההשקיה על נוגדי חמצון ואנתוציאנינים בפרי הרימון………………………..79

 

לדוחות המלאים הקישו כאן —> קרא דו"חות מלאים

 

Facebook
Twitter