ממשק רימון ירוק עד בערבה

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

מוטי הררי, חמוטל בורוכוב, אמנון גרינברג, אפי טריפלר- מו"פ ערבה דרומית

סוזן לוריא-זסלבסקי, יהושע קליין – מנהל המחקר החקלאי

רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר

שיווק הרימונים האיכותי מישראל מתחיל ביולי ומסתיים בדצמבר. ניתן לאחסן את הפירות ולשווקם עד סוף פברואר, אך האיכות יורדת עם התארכות משך האחסון. לכן יצוא רימונים לאירופה מארצות אגן הים התיכון מסתיים בפברואר ומוחלף בפירות באיכות נמוכה מחציו הדרומי של כדור הארץ ומהודו. האפשרות לשווק פרי בחודשים בהם חסרים רימונים איכותיים בשוק המקומי ובשוקי היצוא – אירופה, רוסיה, ארה"ב ויפאן, תקנה יתרון מובהק לגידול רימונים המבשילים בתקופה זו. נמצא כי בתנאי הגידול בערבה מיכלואים שפותחו במו"פ ערבה דרומית ירוקים מלבלבים ופורחים כל השנה, פורחים ברציפות וניתן לכוון את הנבתם לעונה הרצויה ע"י הכוונת עיתוי החנטה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter