מניעת הסתדקות פירות ברימון ירוק עד

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

 תקציר מדעי

 שיווק הרימונים האיכותי מישראל מתחיל באוגוסט ומסתיים בדצמבר. ניתן לאחסן את הפירות ולשווקם עד  חדש פברואר, אך האיכות יורדת עם התארכות משך האחסון.  יצוא רימונים לאירופה מארצות אגן הים התיכון מסתיים בדצמבר ומוחלף בפירות באיכות נמוכה מחציו הדרומי של כדור הארץ. למרות הירידה באיכות, עולים המחירים הסיטונאים לרימונים בשוקי אירופה מחודש ינואר ועד יוני ל 3.25 יורו/ק"ג לעומת 2.25 יורו\ק"ג בחדשי הקיץ והסתיו (רימון 2012, שלומי 2013 וקחל 2008 ) .  יש חשיבות כלכלית ושיווקית גדולה לנוכחות רציפה של פירות הרימון הישראלים בשוקי היצוא. האפשרות לקבל פרי בחודשים בהם חסרים רימונים בשווקים ומחירם גבוה יותר תקנה יתרון מובהק לשיווק רימונים מישראל בתקופה של פברואר- מרץ ואילך.  למוצרי רימון איכותיים כגון גרגרים פרוטים אומיץ, יש פוטנציאל שיווקי גבוה ואין אספקה של חומר גלם בתקופה זו. פיתוח תעשייה של מוצרי רימון בישראל מחייב אספקה קבוע המקומית של חומר גלם איכותי לאורך כל השנה.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא עוד

Facebook
Twitter