ﬠציצים פורחים ליצוא – דו"ח לשנת 2003

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

מוטי הררי, יﬠרה דנינר רלזלי ריסרקר – מר"פ ﬠרבה דררמית.

מבוא
ﬠציצים פורחים ליצוא נבחן בﬠנף חדש לערבה בו ניתך לרתום את יתרונותיה היחסיים של הﬠרבה לביסוס ענף אגרו-תעשיתי מההיבטים הבאים

א. רמת ההשקעות הנדרשות בתשתית ובהון החוזר.
ב. רמת ההכנסות ליחידת מים, קרקןנ ועבודה.
ג. רמת הידע והמקצועיות הנדרשת.
ד. חדשנות מתמדת.
כל זאת על רקע של תחלופת גידולים מהירה בערבה והצורך בביסוס ענף בו ניתו להתמחות ולקיימו לאורך זמו ארוך יחסית עם חדשנות מתמדת. את יתרונותיה האקלימיים של הערבה, הטמפרטורות הנוחות בתקופת הסתיו והחורף, רמת הקרינה הגבוהה, מיעוט העננות, הלחות היחסית הנמוכה, הבידוד העונתי
והגיאוגרפי ורמת החקלאים וארגונם יש לנצל לביסוס ענף עתיד הכנסה בתנאי תחרות עדיפים. ניסיון עבר להעתיק שיטות גידול מאיזורי הארץ האחרים ומחוייל נתקל בכישלונות ויש להתאים את פרוטוקולי הגידול לתנאי הערבה, מטרות המחקר פיתוח פרוטוקולי גידול של מספר מיני צמחים ליצור עציצים פורחים ליצוא בהם יש לערבה יתרונות יחסיים.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter