אפיון תהליכי הנשירה של חנטים ופירות בתמרים

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

דו"ח מדעי לשנת 2021 המוגש לשולחן מגדלי התמרים, בענף הפירות, במועצה הצמחית.

לצפייה בדו"ח המלא, לחץ ==> כאן

 

Facebook
Twitter