בעיות בפרתנוקרפיה של תמר

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

יובל כהן,  רעיה קוריצ'ינסקי, וצ'סלב גורביץ, מאור שוחט וסקאר מאקש – המכון למטעים, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן
טריפלר אפי – מו"פ ערבה דרומית
גדעון זיו – קיבוץ יטבתה

תקציר
הצורך בהרחבת מטעי התמרים הביא לפיתוח טכניקות לריבוי התמר בתרבית רקמה. כיום נטועים בארץ כ 30,000- עצי תרבית רקמה, המהווים את מרבית העצים הצעירים וכ 10%- מכלל העצים הנטועים. אולם, בין שתילי תמר שמקורם מתרבית רקמה מתגלים עצים לא טיפוסיים רבים (כשליש מעצי התרבית הנטועים
בארץ אובחנו עד היום כחריגים). שני פנוטיפים בולטים ונפוצים מאוד שהתגלו הינם חנטה לקויה (בזנים 'ברהי' ו'חלאס') ועיכוב צימוח (בזן 'מג'הול'). שכיחותם הרבה של העצים החריגים בין שתילי תרבית הרקמה מהווה מכשול להתפתחות הענף, מגדלים רבים נמנעים מנטיעות חדשות של שתילים מתרביות רקמה. בעצים בהם החנטה לקויה, מרבית הפירות המתקבלים הינם פירות פרתנוקרפיים משולשים חסרי זרע. לפירות אלה אין כל ערך כלכלי. בחינה של פרחים וחנטים בעצים אלה גילתה שינויים מבניים בחלק מהפרחים והחנטים. בעצים צעירים נוצרו פרחים וחנטים מעוותים המכילים מספר רב ( 4-6 ) של אברים דמויי שחלות. בפרחי העצים החריגים נמצאו גם עיוותים מיקרוסקופים במבנה הצלקות. לאחר האבקת פרחים אלה באבקה תקינה הייתה צמיחתם של נחשוני גרגרי האבקה מהצלקת לשחלה ובתוך השחלה
לקויים. נמצא שבמהלך התבגרות העצים חל שיפור מתמיד בחנטתם, ועצים רבים (למעלה מ- 50% מהעצים) בני כ 11- שנים הניבו כמו עצים נורמאליים שמקורם בחוטרים. אפיון מולקולארי של שני הפנוטיפים העיקריים, זיהה שונות גנטית נמוכה מאוד בין עצים מחוטרים, עצים חריגים או עצים נורמאליים שמקורם במעבדות שונות ליצור שתילי תרבית רקמה. באנליזה שערכנו, לא מצאנו סמנים ייחודיים המאפיינים עצים ממקורות יצור מסוימים, או עצים מהפנוטיפים החריגים הנפוצים. לעומת זאת, התגלתה שונות רבה יחסית בדגמי מתילצית ה- DNA של העצים החריגים מתרבית הרקמה. תוצאות אלה מצביעות על אפשרות שהשונות הסומקלונלית נובעת משינויים אפיגנטיים בדפוסי המתילציה שחלו במהלך יצירת הצמחונים בתרבית. במהלך המחקר נקטנו גישה נוספת לאפיון הפנוטיפים החריגים באמצעות "גנים מועמדים"
הקשורים לפנוטיפ חוסר החנטה: גנים הקשורים למבנה הפרח, שמוטציות בהם במינים אחרים הביאה לחוסר חנטה ולהתפתחות איברים דמויי שחלות, זוהו ושובטו בתמר. אנליזה של רצף הבסיסים, דפוסיי המתילציה של ה- DNA ודגמי הביטוי של גנים אלו בפרחים מעצים נורמאלים לעומת פרחים מעצים חריגים בעלי בעיות חנטה נבחנת בימים אלה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter