גורמים המשפיעים על היבול וגודל הפרי במג'הול, לוטן 2010

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

אבי סדובסקי, תמיר טיקוצ'ינסקי ויובל זיו –מו"פ ערבה דרומית
לוני שייב וסיימון צ'מברלין – לוטן

מטרות התכנית:
.1 ללמוד על הקשרים הרב שנתיים בין גורמי היבול השונים: אשכולות, יבול, פרות לעץ וגודל פרי.
.2 ללמוד את נושא סרוגיות ההנבה, השפעת יבול שנים קודמות על היבול ) אשכולות, פרי לעץ, גודל פרי, יבול( בשנה העוקבת.
.3 לבדוק האם יש הבדל בין שתי חלקות בהן מתבצעת השקיה דיפרנצילית.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter