דילול מג'הול באבקה מטופלת לחסכון בימי עבודה

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

אבי סדובסקי, אמנון גרינברג ותמיר טיקוצ'ינסקי- מו"פ ערבה דרומית

מטרות העבודה
השוואת יעילות ההאבקה והדילול של אבקה מטופלת ממתקן חדש לעומת אבקה מטופלת ממתקן ישן ואבקה חיונית, בתנאי שדה ובמעבדה לצורך יצירת כלים לכיול וסטנדרטיזציה במטרה להרחיב את השימוש באבקה מטופלת כאמצעי לחיסכון ימי עבודה בדילול, ולשיפור איכות הפרי במג'הול.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter