דילול מג'הול באבקה מטופלת לחסכון בימי עבודה

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:


חוקר אחראי
: אבי סדובסקי – מו"פ ערבה דרומית

רקע תאור הבעיה ומטרות המחקר

אחת הפעולות החשובות ביותר בממשק גידול מג'הול היא דילול, להכוונת עומס היבול וגודל הפרי. בממוצע משקיעים המגדלים כ 4 ימי עבודה לדונם לדילול הפרי. לפני כ 52 שנים פותחה שיטה לשימוש בתערובת של אבקה חיונית ואבקה מטופלת, אבקה שנחשפה לעקה פיזית ואיבדה מחיוניותה. האבקת עצי מג'הול בתערובת זו מביאה לחנטה נמוכה. בעצים המאובקים באבקה מטופלת יש לבצע בעיקר דילול תיקון ובכך נחסך יותר מיום עבודה לדונם. למרות היעילות המושגת חוששים המגדלים להשתמש בכלי זה.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter