הדברת עש התמר הגדול הגורם לנפילת ידות מג'הול בערבה

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

איבוד חלק מהיבול כתוצאה מנפילת ידות לאחר גמר הדילול במג'הול מאמצע מאי, הינו תופעה מוכרת במג'הול. לנפילת ידות מספר גורמים. אחד מהם היא פגיעת עש התמר הגדול (Greater date moth – GDM). עש התמר הגדול מקים בישראל ארבעה דורות אולם רק שניים מהם, האביבי והסתווי, גורמים לנזק משמעותי. עיקר הנזק נובע מנפילת ידות מפגיעה בחוזק המכני של הידה והתפתחות משנית של פתוגניים הגורמים לריקבון הידה באזור הפגוע. נזק זה גורם לפחיתה ביבול. יישום מסחרי של תכשירים להדברת העש ע"פ ההמלצות המקובלות בחלקות נגועות לא הביא להדברת העש בערבה. מ- 2006 הוחל בביצוע ניסויי הדברה בתכשירי הדברה המקובלים להדברת עשים ותכשירים חדשים. התוצאות המצופות יאפשרו הפחתת הנזק  המוערך כיום באובדן של 2,000 עד 4,000 טון פרי מג'הול לשנה בערבה. במטרה לבחון את יעילות תכשירי הדברה כנגד עש התמר הגדול,  אופן היישום ומועדי ההדברה היעילים ביותר במהלך העונה נערך ניסוי בעונת 2013/14 בחלקות תמרים בערבה. מאחר שיש חשש שלמרות ריסוסי ההדברה, עשים מחלקות לא מטופלות יגיעו לעצים מטופלים, נערכה ההדברה בחלקות גדולות כשחלקות סמוכות שימשו כהיקש. העבודה בוצעה במטעים בערבה שלהם היסטוריה של נגיעות. בחצבה, ביהל, ותחנת הניסיונות ביוטבתה. מכל חלקה שבמטע בחרו 16 עצים במרכז החלקה ובהם נבדקו, בזמן הדילול, בחודש מאי, ידות נגועות, ידות עם ריצ'רץ', מכלל הידות שיצאו לכל עץ וכן היבול מכל עץ בזמן הגדיד. טיפולי ההדברה בעונת 2013/14 הצליחו להפחית את נגיעות הידות בריצ'רץ ל- 13% בממוצע לעומת 19% נגיעות בחלקת הביקורת. היבול הממוצע בעצים הנגועים לעומת העצים שאינם נגועים היה נמוך באופן משמעותי מהעצים הנגועים פחות. 140 ק"ג בממוצע לעומת 98.7 ק"ג בעצי הביקורת שלא רוססו ושהייתה בהם נגיעות גבוהה יותר. סה"כ איכות הפרי בחלקה הנגועה פחות, הייתה גבוהה יותר בכל המדדים חוץ ממדד פרי משולפח שנמצא פי שלוש בחלקה המטופלת (מרוססת בדורסבן) במשקל הפרי הממוצע לא היה הבדל מובהק ולא בהתפלגות גודל הפרי. במטע התמרים שביהל לאחר הריסוס נמצא שנפלו 2-3 ידות בממוצע לעץ. מטע התמרים שבמו"פ ערבה דרומית, לאחר טיפול ההדברה, נמצאו 3 ידות נגועות מתוך 12 ידות לעץ. במספר עצים גם נפלו 5 ידות.

שימוש בחומרי הדברה מיד לאחר הגדיד הצליח להקטין את הנגיעות אבל לא למנוע נזק כלכלי במטע, ההדברה הייתה חלקית בלבד לכן הוחלט לחפש כיוון נוסף של שימוש באויבים טבעיים. לאחרונה הוחל בבדיקת תכשירי נמטודות להדברת חדקונית הדקל האדומה בישראל והתוצאות עד כה חיוביות, יישום זה עשוי להוות פתרון הדברתי טוב גם לעש התמר הגדול.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא עוד

 

 

 

 

Facebook
Twitter