השפעת אבקה זכרית על התפתחות פרי התמר ועל איכותו

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

יובל כהן – המכון למטעים, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן
רעיה קוריצ'ינסקי – המכון למטעים, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן
אפי טריפלר – מו"פ ערבה דרומית
גדעון זיו (ציגי) – קיבוץ יטבתה
חמדה דגני – המכון למטעים, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן
* וצ'יסלב (סלבה) גורביץ – המכון למטעים, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן

תקציר
בארץ לא קיימת אינפורמציה מסודרת על עצי התמר הזכרים. האבקה נאספת מכלל העצים ומשמשת במרוכז להאבקת עצי הנקבה. מטרת המחקר הינה זיהוי עצי זכר בעלי תכונות עדיפות, שיביאו לשיפור החנטה, לשיפור באיכותו של הפרי או להקדמת הבשלתו. במחקר זה נמצאה שונות רבה ברמת חיוניות האבקה ובקצב התארכות הנחשונים מאבקות שנלקחו מכ 40- עצי זכר שונים, אם כי נמצא שמרבית הזכרים בעלי אבקה עם חיוניות גבוהה. בשנים 2002 ו 2003- נבחרו כ 15- זכרים מייצגים לניסוי האבקה מבוקרת של תפרחות 'דקל נור'. עם הבשלת הפירות, נבחנו מדדים של נשירה, איכות הפרי, גודלו, וכן מידת הבשלתו. התקבלה שונות גבוהה במספר הפירות שהתקבלו במקטע סנסן, וכן במשקל הפרי הבודד. נמצאו הבדלים גם ברוחב ואורך הפרי והזרע בפירות שהואבקו באבקות מהזכרים השונים. יחד עם זאת נמצאו זכרים פוטנציאלים המביאים ליצירת זרע גדול יותר, פרי גדול, ולנשירת פרי מעטה ותר.
מספר זכרים נוספים זוהו גם כמביאים להבכרה (הבשלה מוקדמת) או להאפלה (הבשלה מאוחרת) של הפרי. בשנת המחקר האחרונה ( 2004 ) נבחנו השפעות זכרים מייצגים אלה על התפתחות הפירות בעצי הזנים 'ברהי' ו'מג'הול'. בעבודה זו נבחנה גם רמת השונות הגנטית בין עצי תמר זכריים בשיטה של AFLP.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter