השפעת חיגור זרועות סמוך למועד הקטיף על קוטר ומשקל הפרי ברימון PG 128-29

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

אבי סדובסקי ולירון זיו, תחום מטעים, מו"פ ערבה דרומית

זני הרימון הבכירים, האדומים, בעלי הזרע הרך, 128-29 PG (עכו) ו PG 130-31 (שני-יונאי) שאותרו ע"י הולנד וחובריו ממינהל המחקר החקלאי בנווה יער, מגיעים בערבה הדרומית להבשלה מלאה בחלקו השני חודש יולי. בתקופה זו בערבה, בהבשלה מלאה (תמונה 1), צבע הארילים אדום, הם מצולעים ושקופים (תמונות 1 ו 2 ), אחוז הכמ"מ נע בין 12% ל 14% , ואחוז החומצה בין 0.9% ל 0.5% . מדדי איכות המעידים על פרי באיכות טובה עד טובה מאד. בתקופה זו אין בשוקי אירופה ובארץ רימונים בשלים באיכות כה גבוהה, ולכן ניתן לשווקם ליעדים אלה ולפדות מחיר גבוה. אולם ישנה חשיבות רבה לקטיף כל הפרי עד סוף יולי-תחילת אוגוסט, היות
ומתחילת אוגוסט מתחילה הבשלת יתר של הפרי המתבטאת בהחמה פנימית והתייבשות הארילים והפרי אינו ראוי לשיווק. בתקופה אמצע יולי-תחילת אוגוסט, ניתן לשווק רק חלק מהיבול היות וחלק מהפרי קטן מהגודל המזערי הנדרש ) 220 גרם(. מכאן שלהגדלת הפרי אפילו באחוזים בודדים משמעות רבה לגבי הכמות המשווקת. בחלק מעצי הפרי נמצא כי ניתן לגרום להגדלה פרי משמעותית של הפרי ע"י חיגור סמוך ( 6 עד 2 שבועות) למועד הקטיף. השפעת חיגור סמוך למועד הקטיף על גודל הפרי לא נבדקה ברימון. במידה ולחיגור תהיה השפעה חיובית על גודל הפרי ניתן יהיה ולשווק יותר פרי בשיא איכותו.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter