השפעת מועד הדילול על היבול וגודל הפרי במג'הול

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

חוקר אחראי: אבי סדובסקי  מו"פ ערבה דרומית

רקע תאור הבעיה ומטרות המחקר:

דילול הפרי הינו אחת הפעולות החשובות ביותר בממשק גידול מג'הול. דילול מתאים בהתאם לנתוני המטע מפחית סירוגיות ומעלה את האיכות החיצונית והפנימית של הפרי. מקובל כי דילול מביא להגדלת פרי וככל שהדילול מוקדם יותר השפעתו על גודל הפר רבה יותר. מסיבה זו מתחילים לדלל בשלב הפריחה, בטרם נקבע אחוז החנטה, הדילול מתבצע עד אמצע מאי הנחשב למועד האחרון בו יש השפעה לדילול על גודל הפרי. לאחרונה נמצא כי לדילול ברמה בה הוא מבוצע בערבה דרומית, השפעה מועטה אם בכלל על גודל הפרי ולכן יש להניח כי גם לעיתוי הדילול השפעה מועטה על גודל הפרי. באם ניתן לדחות את מועד הדילול ולבצע פחות סבבי דילול  יביא הדבר להפחתה בעבודת הדילול והדחייה תאפשר גם דילול יותר מדויק בהתאם לרמת החנטה ובכך יפחתו מצבי דילול יתר עם יבול נמוך ודילול חסר עם יבול גבוה ופרי באיכות נמוכה, והכנסת המגדלים תגדל.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter