השפעת מספר הפרות לסנסן בדילול על מספר הפרות, משקל כל הפרי ומשקל פרי ממוצע לסנסן בגדיד 2010

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

אבי סדובסקי, תמיר טיקוצינסקי ויובל זיו- מו"פ ערבה דרומית

ניסוי זה נערך במסגרת תכנית ויסות היבול וגודל הפרי במג'הול. בניסוי זה נבדקו השפעת אורך הסנסנים )מספר הפרות( בדילול על גודל הפרי והאם יש השפעה למספר הפרות לסנסן על גודלם.
מטרת הניסוי:
לבדוק את הקשר בין מספר הפרות לסנסן בדילול למדדי היבול לסנסן בגדיד: מספר פרות, אחוז הישרדות, יבול לסנסן, משקל פרי ממוצע.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter