התאמת זני הדרים וכנות לתנאי ערבה דרומית בממשק "מופחת כימיקלים" – דוח שנתי 2022, ענף הדרים, מועצת הצמחים

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

לצפייה בדו"ח, לחץ ==> כאן

Facebook
Twitter