חקר מנגנוני ההפריה והשלבים הראשונים בחנטה בתמרים לשיפור טיפולי דילול בעת האבקה

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

בהאבקת תמרים, ובמיוחד בזן 'מג'הול' רוב הפרחים חונטים ומספר הפרות לאשכול יכול להגיע ללמעלה מאלף חמש מאות. גודל הפרי ואיכותו עלולים להיפגע כאשר מושארים על האשכול למעלה מארבע מאות פרות לאשכול, וידת האשכול עצמה עלולה להישבר ולהביא לאובדן הפרי. על מנת להימנע מעומס פרי גבוה מדי משקיעים המגדלים כארבעה ימי עבודה לדונם (כ-3.5 שעות עבודה לעץ 'מג'הול' בוגר אחד !) בדילול כדי להגיע למספר הפרות המבוקש בגדיד. בעבר פותחו טיפולים באבקה שמביאים לחנטה חלקית בלבד. חלק מטיפולים אלה משמשים במטעים מסחריים בערבה הדרומית ובמקומות נוספים. האבקה בתערובת של אבקה חיונית ואבקה מטופלת גורמת להפלת חלק ניכר מהחנטים ולדילול מוקדם לאורך הסנסן, ובכך מאפשרת רק סבב "תיקוני דילול" ומביאה לחסכון ניכר בימי עבודה. לדילול המוקדם יש כנראה גם השפעה על גודל הפרי ואיכותו. אולם, אותו טיפול משפיע באופן שונה בעונות שונות. כנראה שלתנאי מזג האויר במהלך השבועות הראשונים לפריחה, ההאבקה, ההפריה והחנטה, יש השפעה על כמות הפרי החונט על הסנסן. הבנת התהליכים הפיזיולוגיים והשפעת תנאי הסביבה עליהם תאפשר ביצוע טוב יותר של ההאבקה והחנטה לקבלת אשכול מדולל, וחיזוי טוב יותר לגבי היבול האפשרי בתנאי מזג האויר. לצורך כך פותחו במו"פ ערבה דרומית פיטוטרונים ניידים: תאי גידול ייחודיים מבוקרי אקלים  בהם אנו משתמשים לחקר השפעת תנאי הסביבה על תהליכי ההפריה והחנטה בתמר.

לדוח המלא הקישו כאן –> 2014

Facebook
Twitter