חקר התהליכים המעורבים בתופעת "דילוג שלב" בתמרים מזן מג'הול.

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

אפי טריפלר וחמוטל בורוכוב-נאורי
מו"פ ערבה דרומית

מבוא
אזור הערבה הדרומית חשוף לתנאי אקלים קיצוניים. הערכים הרב-שנתיים של ההתאדות הפוטנציאלית בערבה הדרומית הינם כ- 3,300 מ"מ בשנה. בהתנהלות רגילה של תהליך ההבשלה פירות המג'הול משנים את צבעם מפרי בוסר ירוק לצהוב. לאחר מכן, מתרחש בפרי תהליך ההבחלה , בכיוון מהפיטם אל העוקץ, תוך שינוי הצבע לחום בהיר. לאחר התרככות הפרי פוחתת בו תכולת המים, הצבע
החום מתכהה, רקמת הניתוק הקיימת בעוקץ מתנוונת כתוצאה מאינדוקציה והפרי הבשל ניתק מהסנסן.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter