יבול דילול וגודל פרי במג'הול סמר 2011

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'נסקי מו"פ ערבה דרומית, יורם סדן ועופר בן טובים – "קריסטל ויזיין" סמר,
דגנית איתמרי, בני לוי ונירית קטנר – "תמרים" סמר.
מטרת התכנית
לבחון את הקשרים בין גורמי היבול השונים והשפעתם הרב שנתית על היבול וגודל הפרי במשך מספר שנים באותם עצים.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter