יבול דילול וגודל פרי מג'הול לוטן דוח 2011

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי מו"פ ערבה דרומית, לוני שייב וסיימון צ'מברלין תמרים לוטן
מטרות התכנית:
.1 ללמוד על הקשרים בין גורמי היבול השונים: אשכולות, יבול, פרות לעץ וגודל פרי.
.2 ללמוד את נושא סרוגיות ההנבה, השפעת יבול בשנים קודמות על היבול ) אשכולות, פרי לעץ, גודל פרי, יבול( בשנה העוקבת.
.3 . לבדוק האם יש הבדל בין שתי חלקות בהם מתבצע ממשק השקיה שונה 100% ו 80%.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter