לימוד מאפייני הניעור המתאימים למג'הול עסיסי

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

עקב מצוקת כח האדם, ועלותו הרבה של גדיד ידני במג'הול, בחלק מהמשקים בערבה דרומית מבוצע גדיד מכני של מג'הול עסיסי. גדיד מכני מפחית ב 1/2 את כמות כלי הגובה הדרושים וב 1/3 את כמות העובדים בהשוואה לגדיד ידני מסורתי. החסרון העיקרי של גדיד מכני הוא אבדן הכנסה כתוצאה מנשירת פרי בשל לקרקע ומגדיד פרי צהוב וחצי צהוב שרובו לא יבשיל. הפרי הבשל שנושר הוא פרי בשל שלא נגדד במהלך ניעור העץ בגלל ניעור לא מתאים. הפרי הצהוב והחצי צהוב, הם פרות שנשרו במהלך הנסיון של מפעיל המנערת להפיל את הפרי הבשל שלא נגדד, ע"י ניעור חזק יותר. מהנסיון שנצבר במטע סמר נראה כי יש הבדלים משמעותיים בין אשכולות שונים בעץ ובין העצים דומים (גיל גובה יבול) וסמוכים באותה חלקה בתגובתם לניעור בתנאים דומים ויש הבדלים משמעותיים במאפייני הניעור בין מפעילים שונים.ב 2013 נבנתה בסמר  מנערת חדשה דו מנועית, בעלת יכולת פיזית (בקרה הידראולית  קשיחה) המאפשרת תנועות שונות בגזע ובאשכולות, ונראה כי יש שיפור בתוצאות הניעור . על מנת להבין את השוני בתגובת העץ לניעור במאפיינים שונים יש לתעד בזמן את מאפייני הניעור והשפעתם על העץ, האשכולות והפרי באמצעות בקרים, חיישנים וצילום. בגמר הניעור יש לתעד את הפרי שנגדד, את הפרי שלא נגדד, ואת הפרי שנשר לקרקע בין סבב לסבב. הבנת התגובה של המערכת מנערת-עץ- אשכול- פרי, תאפשר להתכוונן למאפייני הניעור המתאימים ביותר בהתאם לעץ, יבול, מצב הבשלה ובכך להפחית משמעותית את הפרי הבשל הנושר לקרקע וכמות הפרי הלא בשל הנגדד במהלך הניעור.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא עוד

Facebook
Twitter