מבנה אשכול המג'הול 2010

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי- מו"פ ערבה דרומית

דילול פרי במג'הול הינה פעולה המבוצעת בכל חלקות המג'הול בארץ. מקובל כי לדילול מספר מטרות והעיקריות הן: מניעת שנת שפע הגוררת אחריה שנת שפל, הקדמת הבשלה, ריווח האשכול להפחתת שילפוח והתפתחות פגעים, הגדלת משקל הפרי הממוצע. הדילול נעשה בכמה רמות: הפחתת מספר הפרות לסנסן ע"י קיצורו, הפחתת מספר הסנסנים לאשכול ע"י סילוק חלק מהם, הפחתת מספר האשכולות לעץ ע"י הורדת חלק מהם, האבקה באבקה מדוללת, מותשת או מטופלת המקטינה את אחוז החנטה של פרות תקינים. במסגרת תכנית העוסקת בהשפעת היבול
והדילול על היבול וגודל הפרי נוצר צורך ללמוד את מבנה אשכול המג'הול ואת השפעת מקומו במרחב של הפרי ) מקום הסנסן ומקום הפרי על הסנסן( על גודלו. היות ובמידה ולמקומו של הפרי במרחב השפעה על גודלו אולי ניתן לכוון את הדילול באופן כזה שהפרי הגדול יישאר ואת הקטן יותר לסלק. במידה ואין השפעה למיקום ניתן יהיה לבצע את הדילול בצורה המהירה והנוחה ביותר.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter