מזיקי רימון בערבה

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

אבי סדובסקי וליאוניד דוברינין – מו"פ ערבה דרומית

נעמה שמעיה – המביע, ועדה חקלאית מ.א. חבל אילות

סבטלנה דוברינין – שה"מ

אלי הררי – מנהל המחקר החקלאי

מבוא ותיאור הבעיה

התנאים הייחודיים של הערבה מהווים אתגר גדול לגידול רימונים . במחקרים קודמים נמצא כי זני הרימון הבכירים, בעלי קליפה וארילים אדומים וזרע רך, "עכו" ו"שני-יונאי", גדלים בהצלחה בערבה ומגיעים להבשלה בסוף יולי )כחודש לפני הבשלת רימונים במרכז הארץ(. תקופה ייחודית בה אין רימונים טריים באיכות גבוהה בשוק העולמי )אירופה(. בשנים האחרונות גדל הביקוש, לרימון טרי ומוצריו, הן כפרי אקזוטי בעל טעם ומראה ייחודיים, והן כמזון פונקציונאלי המכיל כמות גבוהה של נוגדי חמצון העשויים לסייע במניעה והפחתת מחלות כרוניות. ניתן יהיה לספק פרי איכותי לשווקים הצמאים לפרי כזה, בתנאי שהפרי יהיה "פרי בריא" – פרי מופחת כימיקלים הגדל בממשק הדברה משולבת ידידותית לאדם והסביבה. עד לשנים האחרונות היה הרימון גידול שולי בחקלאות ישראל ולא הוקדש מאמץ רב ללימוד פגעי הרימון והדברתם. במהלך שלושת עונות הגידול האחרונות בוצע מעקב וניטור אחר מזיקי הרימון בערבה. נמצאה שורה רחבה של מזיקים פרוקי רגלים. דרישות השוק לפרי הגדל בממשק הדברה ידידותי לסביבה ולאדם מחד וחוסר הידע לגבי הדברת מזיקי הרימון בערבה מאידך יצרו צורך במחקר מעמיק במזיקי הרימון.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter