פיתוח ידע לזיהוי מזורז של קווי רימון עדיפים לגידול בתנאי הערבה

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

 

 

 הביקוש לפרי הרימון ( Punica granatum L.) גדל מאוד בשנים האחרונות בעקבות הדיווחים המדעיים המצביעים על ערכם התזונתי והבריאותי הגבוה של הפרי ומוצריו. תנאי האקלים, הקרקע והמים בערבה הדרומית מתאימים לגידול רימונים. בזכות תנאי האקלים הנוחים בחורף ובאביב ניתן לקבל באזור פרי איכותי גם בחודשים בהם השווקים חסרים רימונים טריים ואיכותיים (פברואר-יולי), עובדה  המקנה יתרון מובהק לגידול רימונים בערבה. בשנים האחרונות נבחנת באזור האפשרות להוסיף את הרימון כגידול מטע נוסף לתמר. דרישת השוק היא לפרי המתאפיין בצבע פנימי וחיצוני אדום עז ותכולת נוגדי חמצון גבוהה. בפירות המתפתחים בערבה הדרומית בסוף האביב ובקיץ עצמת הצבע החיצוני והפנימי נמוכה כתוצאה מהצטברות פחותה של האנתוציאנינים. מאידך, רמת נוגדי החמצון (כלל הפוליפנולים המסיסים) בפרי הקיצי גבוהה מזו שבפירות ממטעים צפוניים. כלכליות גידול הרימונים בערבה מותנית בזמינות קווים מתאימים לגידול מסחרי המבשילים מוקדם ומכילים רמות גבוהות של אנתוציאנינים ונוגדי חמצון בתנאי האקלים ומליחות המים המקומיים.  יתרון מובהק יהיה לקווי רימון בהם המסלול הביוסינתטי של האנתוציאנינים רגיש פחות לטמפרטורות גבוהות. האפשרות להסתייע בסמנים מולקולריים לזיהוי מוקדם של פנוטיפים העונים על צרכים אלה תייעל את תהליך הטיפוח תוך חסכון רב בזמן ומשאבים. במסגרת המחקר עד כה בדקנו פירות מקווי רימון שונים בשלבי הבשלה שונים. בדגימות קליפה וארילים נעשה זיהוי וכימות אנתוציאנינים (מו"פ ערבה דרומית)  ורמת הביטוי של גנים הקשורים למסלול הביוסינתזה של אנתוציאנינים ברימון (נווה יער). הקורלציות בין המדדים המולקולריים ובין  תכולת והרכב האנתוציאנינים נבחנו באמצעות מבחנים סטטיסטיים במטרה לזהות סמנים מולקולריים אינדיקטיביים לפוטנציאל היווצרות והצטברות הצבע האדום החיצוני והפנימי בפירות רימון. התוצאות שקבלנו עד כה הצביעו על התאמת הגישה הניסויית לזיהוי מעורבותם של גנים מבניים ורגולטוריים בקצב ועצמת תהליכי ההצטברות של האנתוציאנינים השונים. מטרת המחקר היא פיתוח הידע והכלים לאיתור מזורז של קווי רימון המתאימים לגידול מסחרי בתנאי הערבה הדרומית. המשך המחקר יתמקד בהרחבת מסד הנתונים על ידי האנליזה של קווי רימון אדומים נוספים, כולל מכלואים ירוקי עד מצטיינים ומכלואים נשירים שהפגינו רמת צבע גבוהה גם בראשית הקיץ. לימוד מקביל ימשיך להתבצע על פוליפנולים נוספים עם פוטנציאל בריאותי גבוה, כולל פלבנואידים השייכים למסלול הביוסינתטי של האנתוציאנינים, ופוניקלגין ואלגיטנינים אחרים השייכים למסלול מתחרה.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא עוד

Facebook
Twitter