פיתוח מאגר מידע בתמרים כתשתית מחקרית לשיפור איכויות הפרי תוצאות ביניים

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

יובל כהן, אמוץ חצרוני – מנהל המחקר החקלאי
מרג'ורי סטרום, אבי סדובסקי – מו"פ ערבה דרומית

מבוא
בשנים האחרונות חלה עליה רבה במודעות לאיכויות הפרי. בענף התמר, ובמיוחד בזן 'מג'הול' קיימות מספר תופעות הפוגעות מאוד באיכות הפרי והמביאות לנזקים כלכליים קשים. אלו כוללות את תופעת השלפוח, בה נפרדת הקליפה מציפת הפרי, ואת דילוג השלב, בה הפרי כולו, או חלקים ממנו, מתייבשים לפני הבחלתם. מספר מחקרים ניסו להבין תופעות אלה, אולם המאמצים המחקריים הרבים שנעשו עד היום (במיוחד בקשר לשלפוח) לא הובילו לתובנות אמיתיות או לפתרון חקלאי.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter