פיתוח מערכת תומכת החלטה מבוססת מאגר נתונים רב-שנתיים לאופטימיזציה של דילול חנטי תמרים – דו"ח שנה ראשונה מתוך 3

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

לצפייה בדו"ח, לחץ ==> כאן

Facebook
Twitter