פיתוח שיטות לניטור עש התמר הקטן באמצעות פרומון המין

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

עש התמר הקטן Batrachedra amydraula Lepidoptera: Batrachedridae, מהווה את אחד ממזיקי המפתח של התמר. הדברה לא יעילה של המזיק עלולה לגרום לאובדן 90% מהיבול כתוצאה מנשירת פרי. ב 2010 ו 2011 זוהו חלק ממרכיבי פרומון המין של המזיק ע"י החוקרת הראשית וחוב', אולם תוצאות ראשוניות הראו כי הזיהוי לא הושלם ויש להמשיך ולבדוק את הרכב הפרומון המלא. ב2012 ו 2013 זוהו מרכיבים נוספים של פרומון המין והושלם פיתוח פיתיון יעיל המורכב משלוש תרכובות (2 ידועות ואחת חדשה) והיחס הטוב ביותר בין תרכובות אלה. ב 2013 הוחל בביצוע פילוט ניטור בשבעה מטעים בערבה דרומית. במסגרת הפיילוט נבדק הקשר בין רמת העש בחלקה ע"פ לכידות זכרים ורמת הנגיעות בזחלים בפרי. נמצאה קשר מובהק בין רמת הלכידות לנגיעות בזחלים. התוצאות עד סוף 2013 הראו כי רמת העש בחלקה ע"פ הלכידות במלכודות הניטור יכולה להתריע על נגיעות בפרי והצורך לבצע ניטור זחלים בפרי וליישם תכשירי הדברה בהתאם. ב 2013 לא הייתה כל פגיעה מהעש בחלקות הפיילוט פרט לחלקה אחת בה ניתנו המלצות הדברה על סמך הלכידות ונגיעות בזחלים אולם היישום היה כושל.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא עוד

Facebook
Twitter