רימון, גידול מטע חדש בערבה לשיווק טרי וליצור מוצרי בריאות

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

טריפלר אפי מטעים, מו"פ ערבה דרומית
חמוטל בורוכוב-נאורי טיפול בפרי הקטוף, מו"פ ערבה דרומית
מוטי הררי השבחה, מו"פ ערבה דרומית

תקציר
בעת האחרונה הולך וגובר הביקוש למוצרי הרימון בתגובה לדיווחים המצביעים על ערכו התזונתי והבריאותי הגבוה. באזור הערבה הדרומית יש יתרון יחסי לגידול רימונים, כתוצאה מתנאי האקלים השוררים בסתיו, בחורף ובאביב. פרי הרימון ידוע כפרי עם תכולה גבוהה במיוחד של חומרים מעכבי חמצון. מטרת מחקר זה היא לבחון השפעת טיפולים אגרוטכנולוגים על מספר זני רימון )בכירים, אפילים וירוקי- עד( על מנת לאפשר אספקת פרי איכותי טרי בעונות ייחודיות מהערבה לשוק הטרי בארץ ובחו"ל וכחומר גלם איכותי לתעשיית מוצרי רימון בעיבוד מינימלי.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter