רימון, גידול מטﬠ חדש בוורנה לשיווק טרי וליצור מוצרי בריאות

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

טררפּלר אפי – מטﬠים, מוײפ ﬠרבה דרומית
חמוטל בורוכוב-נאורי – טיפול בפרי הקטוף, מוײפ ﬠרבה דרומית
מוטי הררי – השבחה, מוײפ ﬠרבה דרומית
אילו שומר – מדﬠי המזון, מנהל המחקר החקלאי, וולקני

ו. הקציר
לאחרונה הולך וגדל הביקוש למוצרי הרימון בתגובה לדיווחים מדﬠיים וגל ﬠרכו התזונתי והבריאותי הגבוה של הפרי, בפרט בהקשר לתכולה הגבוהה במיוחד של חומרים מﬠכבי חמצון. לאצור הﬠרבה הדרומית יתרוו יחסי לגידול רימונים בזכות תנאי האקלים היחודיים השוררים בסתיו, בחורף ובאביב. מטרת המחקר היא לבחון השפﬠת טיפולים אגרוטכנולוגים ﬠל מספר וני רימוך )בכירים, אפילים וירוקי- ﬠד( ﬠל מנת לאפשר אספקת פרי איכותי טרי בﬠונות ייחודיות מהﬠרבה לשוק המקומי
וליצוא וכחומר גלם איכותי לתﬠשיית מוצרי רימוו בﬠיבוד מינימלי.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter