שיפור איכות המג'הול ע"י דחיית הבשלה

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

חוקר אחראי: אבי סדובסקי – מו"פ ערבה דרומית

רקע תאור הבעיה ומטרות המחקר:

בחלק מחלקות המג'הול בערבה מתקבל פרי קטן ( 18 גרםופחות ) שערכו נמוך. רוב החלקות הן חלקות בדרום ערבה דרומית: גני-מדבר, בריכות המלח ואילות. המג'הול באזור זה מקדים לפרוח ומקדים להבשיל כנראה בהשפעת מהטמפרטורות הגבוהות והלחות הנמוכה באזור דרומי זה. שילוב  2 גורמים אלה מביא להבשלה והצמלה מהירים ולפרי קטן ביחס לחלקות יותר צפוניות, ובנוסף לאחוז גבוה של דילוג שלב. היות ולא ניתן באופן מסחרי, להגדיל ע"י דילול את המג'הול, יש לחפש פתרון אחר לגודל הפרי. יישום NAA מביא לדחיית הבשלה והגדלת פרי במספר זני תמר. בעבודה ראשונית ב 2011 נמצא כי יישום NAA במג'הול בערבה דרומית, הביא לדחיית הבשלה והגדלת הפרי, ולהפחתה משמעותית בדילוג שלב. היות ולמועד הגדיד אין השפעה על ערך הפרי, יישום  NAA גם אם ידחה את מועד הגדיד, יביא להגדלת הפרי ועליה בערכו. בנוסף הפחתת דילוג השלב תביא להכנסה נוספת למגדלים.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter