צינון רפתות – ערבה דרומית

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

אברהם ארבל, אפרים מלץ, מרדכי ברק, גיא לידור, אלכסנדר שקליאר – המכון להנדסה חקלאית, מינהל
המחקר החקלאי, מרכז וולקני
אמנון גרינברג – מו"פ ערבה דרומית
מרק כהן, דני החן – קיבוץ יהל
מאיר רמון – קיבוץ גרופית
תקציר
תנאי הגידול הם המפתח לייצור אופטימאלי ורווחת הפרה ומכאן לתמורה כלכלית גבוהה. בנוסף לתזונה נכונה וממשק מתאים, תנאי הגידול באים לידי ביטוי בתנאי האקלים השוררים בחלל המבנה וריכוזי גזים רעילים. טמפרטורות הקיץ, הסתיו והאביב הגבוהות בארץ גורמות לכך שהפרות מצויות בתנאי עקה. מערכת
הצינון המוצעת מבוססת על המרת חום מוחש לחום כמוס של האוויר באמצעות אידוי מים ובתהליך אדיאבטי וללא הרטבה. השיטה המוצעת מבוססת על מבנה מבודד וסגור למחצה ושלושה מערכות עיקריות: ערפול, אוורור וסחרור אוויר. בהתאם לכך, שתי סככות הממוקמות בקיבוצים גרופית ויהל, הותאמו והותקנו בהן המערכות השונות. על פי התוצאות שהתקבלו, ניתן להראות שטמפרטורת הסף התחתון שניתן להגיע אליה בתוך מבנה במהלך ימות הקיץ, עשויה לנוע בתחום של מכ- 91 מ"צ בשעת הזריחה לכדי 32 מ"צ בצהרי היום. כמובן, סף זה נמוך יותר בתקופות השוליים והינו במגמת ירידה ככול שהמקום גבוה יותר.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter