דילול מג'הול באבקה מטופלת לחסכון בימי עבודה

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

אבי סדובסקי, אמנון גרינברג ותמיר טיקוצ'ינסקי- מו"פ ערבה דרומית
השימוש בתערובת של אבקה מטופלת וחיונית לדילול חנטים במג'הול הינה טכנולוגיה שפותחה במו"פ ונמצאת בשמוש יותר מ 25 שנה במספר קטן של מטעים בערבה דרומית. הטכנולוגיה מאפשרת לחסוך יותר מיום עבודה לדונם בדילול ידני של מג'הול בו מושקעים יותר מארבעה ימי עבודה. בדילול באבקה מטופלת מתקבל מרווח של מספר פרחים בין פרי לפרי מרווח העשוי להפחית את הנגיעות במחלות, מזיקים ושילפוח ולהקדים הבשלה. הבנת הגורמים והתהליכים המעורבים בדילול בשיטה תאפשר לשפר את הטיפול והתוצאות המתקבלות הן מבחינת היבול ואיכות הפרי והן מבחינת החסכון בעבודת הדילול (חסכון של למעלה מיום עבודה לדונם).

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter