השפעת דילול למספר שונה של פרות בסנסן באותו אשכול על מדדי יבול לסנסן במג'הול 2011

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

אבי סדובסקי ותמיר וטיקוצ'נסקי מו"פ ערבה דרומית
מבוא ותאור הבעיה
בעבודות קודמות בהם נבחנו השפעת דילול למספר פרות שונה בסנסן על מספר הפרות לסנסן בגדיד, משקלם הכולל, ומשקל כל פרי. נמצא כי בתחום של 4 עד 20 פרות לסנסן, ככל שמספר הפרות בדילול גבוה יותר מספר הפרות לסנסן בגדיד גבוה יותר, היבול לסנסן גבוה יותר ומספר הפרות הגדולים לסנסן גדול יותר. משמעותן המעשית של תוצאות אלה הן שאין חשיבות למספר הפרות לסנסן בדילול כל עוד
מספרם לא עולה על 20 פרות ולכן ניתן לבצע דילול פחות קפדני מבלי לספור את מספר הפרות בכל סנסן ובכך לחסוך חלק מהזמן המושקע בדילול. היות וקיימים הבדלים משמעותיים בתוצאות הדילול וגודל הפרי בין עונה לעונה, על מנת לאושש מסקנה זו, יש לחזור על ניסוי זה במשך מספר עונות. ב 2011 נבחרו שתי רמות דילול בסנסן, 10 פרחים, ממוצע בין שני הטיפולים המצטיינים ב 2010 , ו 30 פרחים,
. תוספת של 10 פרות לסנסן על הטיפול הקיצוני ב 2010.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter