פיתוח מאגר מידע בתמרים כתשתית מחקרית לשיפור איכויות הפרי

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

אבשלום בבאי- יהל, אמנון גרינברג, אבי סדובסקי – מו"פ ערבה דרומית, אמוץ חצרוני ויובל כהן – מנהל המחקר החקלאי מרג'ורי סטרום- סמר
מטרת העבודה
הקמת מאגר נתונים אחיד לתמרים, המקיף את כל חלקות התמר בערבה דרומית. הנתונים והמידע שיאספו ישמשו לבניית מודלים לגבי הגורמים המשפיעים על היבול ואיכותו, שיפור היבול ואיכותו וככלי עזר בניהול החלקות ב- 1022 הוכנסו מספר תוספות ועדכונים במסד הנתונים, התוספות והעדכונים נעשו לבקשת המגדלים ובשיתוף פעולה איתם.

לדוח המלא הקישו כאן —> קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter